CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S-GERMI
Địa chỉ: 321 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 02362800008
Số điện thoại: 02362800008
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
321 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng