Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Địa Ốc Đại Phát
Địa chỉ: 240 đường 2 tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401939887
Số điện thoại: 02366283535
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Bất động sản
Đã xác thực
Vị trí công ty
240 đường 2 tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng