CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRENDY LAND
Địa chỉ: 183 Huỳnh Tấn Phát , Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402085317
Số điện thoại: 0904022026
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
183 Huỳnh Tấn Phát , Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng