Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Khải Tín DN
Địa chỉ: 85 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Mã số thuế: 0935 173 415
Số điện thoại: 0935 173 415
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Bất động sản
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
85 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng