Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng
Giới thiệu công ty
Resdii là doanh nghiêp Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số
toàn diện ngành Bất động sản và một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm.
Hình ảnh hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ RESDII
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 0903242247
  • 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
  • https://resdii.com
  • Qui mô: 50-100 nhân viên
  • MST: 0402145446
  • Loại hình: Công ty cổ phần
  • Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng