Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tâm Phúc Thành - TPT Group
Địa chỉ: 364 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905996098
Số điện thoại: 0905996098
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Đã xác thực
Vị trí công ty
364 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng