Công ty Cổ phần Cảnh Quan Cỏ Cây (Lapla)
Địa chỉ: 44 Đường Hóa Mỹ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 02363695166
Số điện thoại: 02363695166
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Tài nguyên môi trường
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
44 Đường Hóa Mỹ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng