CÔNG TY BHNT GENERALI VIỆT NAM
Địa chỉ: 310 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Mã số thuế: 0915006877
Số điện thoại: 0915006877
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Tài chính
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
310 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
OK

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng