CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô A2-9 đường Thăng Long, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Mã số thuế: 0987232527
Số điện thoại: 0987232527
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Lô A2-9 đường Thăng Long, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng