BƯU CHÍNH VIETTEL ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Đường Mê Linh KCN Hòa Khánh Đà Nẵng
Mã số thuế: 0104093672
Số điện thoại: 0985000599
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Đường Mê Linh KCN Hòa Khánh Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng