BRITISH WAY ENGLISH ACADEMY
Địa chỉ: 123-125 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402009348
Số điện thoại: 0935033904
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
123-125 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng