Hướng dẫn bật thông báo trên trình duyệt
  • Ngày đăng: 04-05-2022

Cách bật thông báo các trình duyệt Web thông dụng trên máy tính.

Cách bật thông báo trên trình duyệt Google Chrome

 

► Bước Một:

Chọn biểu tượng  trên thanh công cụ tìm kiếm để bật form Xem thông tin trang web.

► Bước Hai:

Ở mục thông báo chúng ta click bật thông báo sau đó tải lại trang để trình duyệt cho phép nhận thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng.


 
Cách bật thông báo trên trình duyệt Firefox

 

► Bước Một:

Chọn biểu tượng  trên thanh công cụ tìm kiếm để mở hộp thoại bật thông báo.

► Bước Hai:

Chúng ta chọn Cho phép (A) sau đó tải lại trang để trình duyệt cho phép nhận thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng.


 
Cách bật thông báo trên trình duyệt Microsoft Edge

 

► Bước Một:

Chọn biểu tượng   trên công cụ tìm kiếm để mở hộp thoại Xem thông tin trang web.

► Bước Hai:

Ở mục thông báo chúng ta chọn Cho phép sau đó tải lại trang để trình duyệt cho phép nhận thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng.


 Cách bật thông báo website trên Mobile

Bật thông báo trên ứng dụng Google Chrome trên Android

 

► Bước Một:

Chọn biểu tượng  trên thanh công cụ tìm kiếm.

► Bước Hai:

Tiếp theo chọn mục Quyền trong hộp thoại vừa hiện ra.

► Bước Ba:

Chọn mục Thông Báo để cập nhật quyền thông báo cho website.

► Bước Bốn:

Bật mục Hiển thị thông báo để nhận thông báo từ website.

 

 Bật thông báo trình duyệt trên IOS

Hệ điều hành IOS hiện tại chưa hỗ trợ thông báo trên website.

Qua bài viết này, Sàn Giao Dịch Việc Làm Đà Nẵng hy vọng sẽ giúp được các bạn bật thành công thông báo từ website để có thể cập nhật thông tin từ Nhà tuyển dụng và Ứng viên một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng