Quyền lợi của nhà tuyển dụng khi xác minh thông tin

2019-11-21 16:01:00

Quyền lợi của nhà tuyển dụng khi xác minh thông tin

Khi đã xác minh thông tin nhà tuyển dụng sẽ được các ưu đãi sau

  • 1. Có dấu xác nhận nhà tuyển dụng "ĐÃ XÁC THỰC" trên các tin đăng, tạo uy tín cho ứng viên khi ứng tuyển
  • 2. Thứ hạng của tin sẽ được ưu tiên hiển thị trước các tin của nhà tuyển dụng chưa xác minh thông tin
  • 3. Tin đăng được hiển thị tai khu vực trang chủ website.
  • 4. Có thể đăng không giới hạn số lượng tin trong ngày
  • 5. Có thể làm mới tin không giới hạn trong ngày
  • 6. Được nhận các ưu đãi, khuyến mãi định kỳ từ ban quản trị trang