TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế: 02363642861
Số điện thoại: 02363642861
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Y tế
Đã xác thực
Vị trí công ty
12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng