Lưu hồ sơ 12/07/2016
Trần Văn Vĩnh
Lao Động Phổ Thông
15/12/1983
Nam
Tân Lộc Thới Bình Ca Mau
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
Mục tiêu nghề nghiệp
Mục tiêu nghề nghiệp: đang cập nhật
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Chứng chỉ nghề
Chứng chỉ nghề
Thời gian: đang cập nhật
Sơ Cấp Xăng Dầu
Tốt nghiệp loại Đang cập nhật
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
Lư Đoàn Thông Tin 29 QK 9 Cần Thơ
Thời gian: đang cập nhật
Chức vụ: đang cập nhật
Thành tích đạt được: đang cập nhật
KỸ NĂNG
Tên kỹ năng: đang cập nhật
Chọn mức độ
Chi tiết: đang cập nhật
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích
đang cập nhật
Thông tin về gia đình: đang cập nhật
Chi tiết: đang cập nhật

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

732
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm