Lưu hồ sơ 30/11/2018
Thị Dàng
Nhân viên tư vấn dịch vu phụ tùng xe máy
02/05/1990
Nữ
Hỏa Lựu, TP, Vị Thanh, Hậu Giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mục tiêu nghề nghiệp: cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Cao đẳng
Tên đơn vị đào tạo: đại học võ trường toản
Thời gian: 2009-2012
Ngành nghề đào tạo: tài chính ngân hàng
Đạt thành tích: khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Từng làm việc tại:trường Trung cấp nghề khu vực ĐBSCL
Thời gian: 2013 - 2015
Chức vụ: kế toán thu chi
Thành tích đạt được: tốt
KỸ NĂNG
Tên kỹ năng: đang cập nhật
Chọn mức độ
Chi tiết: đang cập nhật
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích
đang cập nhật
Thông tin về gia đình: đang cập nhật
Chi tiết: đang cập nhật

346
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm