Lưu hồ sơ 30/03/2020
Quan Huynh
Thu tiền điện
10/11/1982
Nữ
Tổ 18 Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
5-7 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Thu tiền điện
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

36
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông 3 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm