Lưu hồ sơ 29/03/2020
Sỹ Sấm Sét
Nhân viên
22/02/1994
Nam
Thôn phước Dương-Xã Quế thuận-Huyên Quế Sơn-Tỉnh Quảng Nam
Mức lương đề xuất
7-10 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi kinh nghiệm để làm việc tốt hơn
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Chứng chỉ nghề
Trường Cao Đẳng Nghề số 5_BQP
2/2016-9/2018
Công nghệ oto
Bằng khá hệ Cao đẳng
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Tcie việt Nam
10/2018-5/2019
Nhân viên
Lắp ráp sửa chữa cơ khí
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

22
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Dưới 1 năm