Lưu hồ sơ 29/03/2020
Phạm Bá Thắng
Kỹ sư xây dựng DD&CN
05/04/1991
Nam
Tổ 172 P Hoà Cường Bắc Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm được công việc phù hợp
Gắng bó lâu dài với công ty
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại học Duy Tân
2012-2015
Xây dựng DD&CN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

26
0 /10
+ 0 vote