Lưu hồ sơ 26/03/2020
BÙI THỊ THU LAN
Phù hợp
20/03/1996
Nữ
1050 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
I will try to take advantage of my skills, knowledge, experiences to provide the most worthwhile and enriching tour experience for local and foreign tourists alike and to make a significant contribution not to just company but local tourism industry in general.
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

47
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm