Lưu hồ sơ 26/03/2020
Trần ngọc phú
Nhân viên 
08/10/1993
Nam
Quế sơn, quảng nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Cơ điện tử

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Cao đẳng
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

14
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Đại học Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 1 năm
 • Đại học Trên 5 năm
 • Cao đẳng Dưới 1 năm
 • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
 • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
 • Cao đẳng 2 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Đại học Trên 5 năm
 • Cao đẳng Dưới 1 năm
 • Đại học 4 năm
 • Cao đẳng Dưới 1 năm
 • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm