Lưu hồ sơ 26/03/2020
Bac Vo
Lễ tân và công việc lao động phổ thông
23/08/1997
Nữ
Hòa cầm- cẩm lệ
Mức lương đề xuất
5-7 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Lễ tân
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

11
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Không qua đào tạo 1 năm
  • Không qua đào tạo 2 năm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Trên 5 năm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm