Lưu hồ sơ 25/03/2020
Phan Phước Hiền
Nhân viên
24/04/2000
Nam
09 phạm cự lượng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên làm thêm
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

11
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
 • Trung cấp Trên 5 năm
 • Đại học Dưới 1 năm
 • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Dưới 1 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề Dưới 1 năm
 • Đại học Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề Dưới 1 năm