Lưu hồ sơ 25/03/2020
Trinh Quang Sang
Lái Xe, thợ cơ khí
11/08/1973
Nam
140/3 Hải Phòng, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm mưu sinh
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Chứng chỉ nghề
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

11
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Chứng chỉ nghề 5 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 1 năm
 • Trung cấp Trên 5 năm
 • Trung cấp Dưới 1 năm
 • Cao đẳng Trên 5 năm
 • Phổ thông 5 năm
 • Phổ thông 1 năm
 • Trung cấp Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 2 năm
 • Chứng chỉ nghề 1 năm
 • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm