Lưu hồ sơ 25/03/2020
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Nhân viên văn phòng
25/03/1998
Nữ
Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc.
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
Đại học sư phạm đà nẵng
2016_2020
Sư phạm vật lý
Tốt nghiệp loại khá.
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

14
0 /10
+ 0 vote