Lưu hồ sơ 25/03/2020
Lê thị mỹ linh
Nhân viên bán hàng 
19/08/1998
Nữ
223/25 ông ích khiêm
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc lâu dài , có cố gắng 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

17
0 /10
+ 0 vote