Lưu hồ sơ 24/03/2020
Nguyễn Võ Mỹ Duyên
Nhân viên
29/01/2001
Nữ
Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam
Mức lương đề xuất
7-10 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển kinh tế
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

14
0 /10
+ 0 vote