Lưu hồ sơ 21/02/2020
Văn Thị Kiều Dung
Nhân viên
16/08/1990
Nữ
67Mai Văn Ngọc,Hoà Hiệp Nam,Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Thu nhập cao và ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

40
0 /10
+ 0 vote