Lưu hồ sơ 21/02/2020
Truyền Nguyễn
Nhân viên
12/12/1996
Nữ
43 lê hữu trác sơn trà đà nẵng
Mức lương đề xuất
7-10 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Có thể thích nghi được với môi trường làm việc và mục tiêu muốn tìm kiếm công việc có mức lương như trên
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Chứng chỉ nghề
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

57
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan