Lưu hồ sơ 20/02/2020
Nguyễn Xuân Phú
Nhân viên kinh doanh bất động sản đà nẵng
25/08/1995
Nam
K21/19 Dũng Sỉ Thanh Khê. Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên kinh doanh bất động sản
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

31
0 /10
+ 0 vote