Lưu hồ sơ 20/02/2020
Nguyễn Văn A
Kế toán
20/02/2000
Nữ
137 Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
abc
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
1
3
2
4
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
5
7
6
8
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

26
0 /10
+ 0 vote