Lưu hồ sơ 20/02/2020
Lê Hoàng Anh thông
Nhân viên
25/12/1986
Nam
Chung cư 4b chu huy mân . Sơn Trà TP Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc phù hợp
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

51
0 /10
+ 0 vote