Lưu hồ sơ 14/02/2020
Phạm Phú Tuấn
Kĩ sư thiết kế cơ khí
16/05/1991
Nam
Duy xuyên - quảng nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công viên ổn đinh.định hướng phát triển lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
ĐHBK đà nẵng
5 năm
Cơ khí chế tạo may
Hệ chính quy
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
Hưng phát
8/2016-4/2019
Nhân viên thiết kế
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

82
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan