Lưu hồ sơ 14/02/2020
Trịnh xuân lâm
CTV giao nhận hàng hóa
26/06/1994
Nam
145 hoàng văn thái đà nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi phát triển thăng tiến trong công việc...
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

63
0 /10
+ 0 vote