Lưu hồ sơ 14/02/2020
Lê đình sơn

Lái xe
10/02/1996
Nam
kcn hoa cam da nang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Gắn bó.lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

60
0 /10
+ 0 vote