Lưu hồ sơ 14/02/2020
Lê đình sơn

Lái xe
10/02/1996
Nam
kcn hoa cam da nang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Gắn bó.lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

4
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Chứng chỉ nghề Dưới 1 năm
 • Đại học Trên 5 năm
 • Trung cấp 5 năm
 • Chứng chỉ nghề 3 năm
 • Không qua đào tạo Trên 5 năm
 • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 2 năm
 • Phổ thông Trên 5 năm
 • Phổ thông Dưới 1 năm
 • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 2 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm