Lưu hồ sơ 13/02/2020
NGUYỄN NGỌC DŨNG
Công nhân phổ thông 
20/01/1989
Nam
An Thái Bình An Thăng Bình Quảng Nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công nhân phổ thông 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

10
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học 2 năm
  • Cao đẳng Trên 5 năm
  • Đại học Trên 5 năm
  • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm