Lưu hồ sơ 13/02/2020
Đàm Quang Vũ
Lao động phổ thông
08/04/1989
Nam
276 Tô Hiệu-Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn được làm việc lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

89
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Phổ thông Dưới 1 năm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Trung cấp 1 năm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Trên 5 năm
  • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
  • Cao đẳng Dưới 1 năm
  • Cao đẳng 2 năm