Lưu hồ sơ 13/02/2020
Du lịch bốn phương
nhân viên kinh doanh
23/07/1996
Nam
60 ngô sĩ liên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
trở thành nhân viên xuất sắc
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

172
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm