Lưu hồ sơ 12/02/2020
Trần Thiện Quang
Kế toán công trình 
14/01/1991
Nam
Điện bàn quảng nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Kế toán công trình
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Trung cấp
Trung cấp kế toán
Trung cấp
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
7 năm
Kế toán công trình
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

36
0 /10
+ 0 vote