Lưu hồ sơ 12/02/2020
Thanh Tùng
Kế toán tổng hợp
08/05/1988
Nam
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
10-12 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn tìm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhiều cơ hội thăng tiến
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng
4 năm
Kế toán, kiểm toán
Cử nhân loại khá
Bộ tài chính
5 tháng
Bằng CPA
6/7 môn
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
Công ty kiểm toán AISC
5 năm
Trợ lý kiểm toán
Kiểm toán BCTC
Công ty CP xây dựng Thành Đô
1 năm
Kế toán tổng hợp
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

112
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan