Lưu hồ sơ 12/02/2020
 Nguyễn Hoàng Thiên Nhân
Nhân viên
21/07/1992
Nam
K523 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
Mức lương đề xuất
7-10 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại học Duy Tân
2010-2015
Kĩ sư Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp.
Tốt Nghiệp loại: Khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Công Ty CP XDTTNT GS VIETNAM
2015-2018
Nhân viên
Giám soát công Trình hoàn thiện nội thất.
-Xử lý hồ sơ thanh quyết Toán.
- Bóc tách dựng Toán.
KỸ NĂNG
Giao tiếp
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

19
0 /10
+ 0 vote