Lưu hồ sơ 11/02/2020
Hồ Ngọc An
Nhân Viên HR
10/02/1994
Nam
190 Hoài Thanh, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Mức lương đề xuất
10-12 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Áp dụng những kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm thực tế nhằm đóng góp một phần nhỏ bé với sự phát triển của công ty
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
9/2012 - 6/2017
Kiến Trúc Công Trình
Xếp Loại Trung Bình Khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Sun Group
7/2017 - 1/2018
Nhân viên thiết kế
Thiết kế các ấn phẩm 2D Graphic tại khu indorestaurant
Công ty cổ phần đầu tư Phước Sa
2/2018 -4/2019
Thiết kế/thi công/giám sát
Thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công
Triển khai thi công tại công trình
Giám sát B tại công trình
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lê Trần
4/2019-1/2020
P.Giám Đốc kỹ Thuật
Thẩm định bản vẽ thi công phần cửa Nhôm xingfa.
Tổ chức, phân công Công việc tại phòng kỹ thuật.
Báo cáo kết quả công việc hàng tuần trên BLĐ.
Xử lý sự cố tại công trình thi công.
KỸ NĂNG
Tin Học Văn Phòng
Khá
Autucad
Khá
Sketchup
Khá
Vray
Khá
Enscape
Khá
Photoshop
Khá
Corel
Trung bình
AI
Trung bình
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân
Nghe Nhạc, Vẽ Tranh

83
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo 3 năm
  • Đại học Dưới 1 năm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề 1 năm
  • Chứng chỉ nghề Chưa có kinh nghiệm