Lưu hồ sơ 11/02/2020
Loan Nguyen
Lễ tân 
28/04/1997
Nữ
57 an thượng 16 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Em muốn xin vào vị trí lễ tân của khách sạn 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

9
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan