Lưu hồ sơ 06/02/2020
Trần Đình Huy
Giám sát 
14/03/1990
Nam
Liên thuận - Đại nghĩa - Đại lộc - Quảng nam
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Trung cấp
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

38
0 /10
+ 0 vote