Lưu hồ sơ 19/11/2019
Trịnh Thái Lộc
Tài Xế
04/08/1984
Nam
82e nguyên truyền thanh, bình thủy, cần thơ
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Lái xe bằng B2 kn trên 6 năm
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

73
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan