Lưu hồ sơ 15/11/2019
Hồ Tuyết Nhi
Nhân viên phòng thí nghiệm
04/02/1998
Nữ
Khu dân cư Tân Phú Thạnh, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên chăm sóc khách hàng
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại học Cần thơ
2016-2020
Cử nhân Sinh Học
Kết quả tốt nghiệp: Giỏi
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Hoạt động nhóm
Giỏi
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

60
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm