Lưu hồ sơ 14/11/2019
Lữ Huỳnh Đăng Khoa
Nhân viên
20/07/1990
Nữ
216/39 Tâm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Quản lý
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại học Tây Đô
2013-2018
Dược
Tốt nghiệp loại khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Lilwayways
Toàn thời gian
Nhân viên
Nhân viên bán hàng
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

76
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm