Lưu hồ sơ 23/12/2018
Triệu Hoàng Anh
Trưởng
25/12/1998
Nam
Huyện kiên lương, tỉnh kiên giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
Cty TNHH Định Thành Phát
Tổ trưởng
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

289
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm