Lưu hồ sơ 11/11/2018
minh tran
nhan vien ban hang
09/03/1990
Nữ
can tho
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
tìm việc làm nhân viên bán hàng 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

362
0 /10
+ 0 vote