Lưu hồ sơ 18/11/2019
Nguyễn Thị Cẩm Xuân
Nhân viên
09/04/1995
Nữ
Vĩnh Trường, An Phú, An Giang
Mức lương đề xuất
5-7 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Đại học Cần Thơ
2013-2018
Khoa học máy tính
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Swiss Post Solution
3/2018-/2018
Nhân viên nhập liệu
Mobifone service cần thơ
Tháng 11/2018- 
Điện thoại viên
Tư vấn KH 
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

957
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
  • Chứng chỉ nghề Trên 5 năm
  • Cao đẳng Chưa có kinh nghiệm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm
  • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm